5128674_n

«Това е сега моят кръст!», — заявил свещеникът, когато видял, че го снимат.

Снимка: Аршак Закарян