Срещата на делегацията на ДОСТ с лидера на Партията на националистичекото действие Девлет Бахчели (MHP), която продължи близо час, се проведе в Централата на партията, — съобщава «Кърджали хабер» от България.

 

Г-н Лютви Местан разгърна подробно мотивите за създаването на новата политическа партия ДОСТ. Постави специален акцент върху факта, че значителна част от избирателите вече не се чувстват представени от ДПС, и от тази гледна точка учредяването на ДОСТ се явява обективна политическа необходимост, — споменава изданието.
Г-н Бахчели увери делегацията от Бълагария, която включва още Шабанали Ахмед, Хюсеин Хафъзов, Айдоан Али, Бахри Юмер, Зюрфеттин Хаджъоглу, Себахин Ахмедоглу, че е принцип МHP да не се намесва във вътрешната политика на нито една страна или партия, но биха приветствали и подкрепили всяка една политическа инициатива, която има за цел постигането на ефективно равенство и пълноценна интеграция на всички български граждани при запазена етно-религиозна и културна идентично

Тагове: ; ; ; ;