Президентът на Русия Владимир Путин изиска да се направи дълбок анализ на кризата с мигрантите в Европа и при необходимост да се коригира политиката на Русия в тази сфера, а също да се провежда постоянен мониторинг на заплахите. Това са задачите, които той постави по време на заседанието на Съвета по сигурност на Русия, посветено на миграционната политика.

 

«Трябва дълбоко да се анализира ситуацията, да направим за себе си съответните изводи от миграционната криза в Европа, да коригираме действията си там, където трябва, отчитайки съществуващите потенциални заплахи», — каза Путин.

 

Той посочи и необходимостта от «постоянен мониторинг върху обстановката в близкоизточния и другите региони в света, откъдето могат да тръгнат нови миграционни вълни».

 

Путин изиска да се разкрият корупционните връзки и да се пресече дейността на структурите, занимаващи се с легализация на незаконни мигранти в Русия.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;