Излезе новата книга на забележителния руски изследовател Олег Анатолиевич Платонов » Православие срещу масонство».

Както отбелязва в предисловиeто самия Олег Аналолиевич, през 1991година му се отдава да попадне в хранилището на секретен с Особено значение архив на КГБ в СССР, съдържащо стотици хиляди документи на тайни организации, преди всичко на масонски ложи, започвайки от средата на 18 век до 1939 година. В този архив се съхраняват протоколи от заседания на масонски ложи, инструкции, финансови отчети и корепонденция, позволяващи с пълна определеност да се говори за престъпния, заговорнически характер на тази тайна организация, поставяща главна цел достижението на политическо влияние и господство на тъмни задкулисни сили.

 

 

2 kniga
Авторът обръща внимание, че в отличие от западното масонство, играло приимуществено роля на задкулисно идеологическо  и политическо лоби, «руското масонство», съхранявайки всички черти на задкулисно лоби, в силата на своята зависимост от чуждестранни масонски ордени, е било сред такива лица, лишени от национално самосъзнание, често преминаващо в паталогични форми на русофобия- ненавист към руския народ, традиции, обичаи и идеали, погазване на националните интереси на Русия.
Какво е особено ценно за осмислящите, подготвени читатели, интересеващи се от историята на Русия, в тази книга Олег Анатолиевич Платонов успява да събери главните документи, свидетелстващи за антихристиянския характер на масонството.

Освен това, голяма част от публикуваните в тази книга материали не са виждали по-рано свят или са се загубили в чуждестранните архиви или малотиражни, предимно чуждестранни издаания, съвършено не достъпни не само за масовия читател, но и за специалисти.

 

Православните хора са длъжни да се борят с масонството като с престъпна тайна организация.

Митрополит Иоанн Сничев

Такива се боят от света, боят се от правдата, и цялата им сила е изключително в тяхната тайнственост, в тяхната подземна работа, в тяхната постоянна лъжа, в постоянните им лъжи. Разкривайки лъжите им, осветявайки този мрак, с който те обвиват дейността си, могат да бъдат обезоръжени, и не само временно да се обезврдеят тези врагове, но и завинаги да им бъде отнета възможността да продължат работят по разрушаването Християнството.

Привеждат се официални постановления на Руската Православна Цъква, мненията на висшите йерархи и православни изследователи на пресъпния, сатанински характер на масонството.

Тази работа е била осъществена от автора с благословението на митрополита на Санкт-Петербургския и Ладожски Йоанн (Сничев) указал на необходимостта масоните да бъдат разглеждани като » врагове на православното христианство и сатанисти по своите обряди и ритуали.

Книгата е особенио актуална в светлината на събитията, разгръщащи се в Цъквата.

 

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;