Финансовите възможности на Киев са неусточиви отбелязват в агенцията.

Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочните рейтинги на Киев за чуждестранна и национална валута на ниво » ССС» ( възможен дефолт) и дългосрочрн рейтинг  «BBB(ukr)» със стабилни прогнози.

 

defolt

 

 

Fitch очакват  в средносрочна перспектва финансовите възможности на Киев да останат неустойчиви.

По съобщения в прес-релийзите на агенцията, рейтингите отразяват крехкия данъчно-бюджетен потенциал на Киев, риск от рефинансиране, ограничен достъп към пазарите на дългов капитал и т.н.

 

От Fitch, отбелязаха съществено съкращаване на външния дълг на Киев, след провеждането на обмен от  $550 милиона еврообликации през декември. В края на декември Fitch повиши дългосрочния рейтинг на Киев в чуждестранна валута до ниво  «ССC» .

Състоянието към 11 март, дълговите обезателства на Киев съставят 2,3 милиарда гривни.

 

 

Българска редакция News Front.

 

Тагове: ; ; ; ;