От съобщение на Министерството на финансите става ясно следното:

 

България успешно емитира двоен транш облигации за 1.994 млрд. евро – 7-годишни дългови книжа за 1.144 млрд. евро и 12-годишни облигации за 850 млн. евро.

 

Така страната ни изтегли наведнъж планирания за тази година външен дълг, разписан в Закона за бюджета.

 

Със средствата ще бъдат платени други падежиращи дългове, ще се запълни дупката в бюджета, а освен това ще се предвидят и средства за буфер за подкрепа на банките – след стрес тестовете тази година.

 

По аналогичен начин през 2015 г. бе изтеглен наведнъж външен дълг за 3.1 милиарда евро.

 

С тази емисия външният дълг на България за 2016 година достига 10 милиарда евро.

 

Седемгодишните облигации са на цена от 98.192 евро за 100 евро номинал, при лихвен купон от 1.875% и спред от 185 базисни пункта над осреднената цена на лихвените суапове (доходност 2.156%), докато траншът от 12-годишни облигации е пласиран при цена от 98.237 евро за 100 евро номинал при лихвен купон от 3,000% и 235 базисни пункта над осредната цена на лихвените супове (доходност 3.179%).

 

Четирите банки – BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit, са действали като водещи мениджъри на сделката.

 

Според прессъобщението, решението е било сделката да стане в рамките на ден – зарази „благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ миналия четвъртък“.

 

При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишния транш в размер на 205 базисни пунта над осреднените 7-годишни лихвени суапове и 245 базисни пункта над осреднените 12-годишни лихвени суапове за 12-годишните облигации.

 

Окончателните спредове бяха установени на 185 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 235 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации.

 

Окончателните обеми на транша бяха определени съответно на 1.144 млрд. евро и 850 млн. евро. Окончателните поръчки достигнаха 2.1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7-годишните облигации и 1.5 млрд. евро от 155 инвеститора за 12-годишните облигации.

 

Регистрирано беше търсене от територията на цяла Европа, като и за двата транша водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банките.

 

При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари, пише в прессъобщението.

Тагове: ; ; ; ; ; ;