Една трета от европейците и американците признават Крим за руски. Около една трета от американците, холандцте, англичаните , франзуците, германците и италианците, смятат че Крим е част от Русия.

 

Това показаха данните социологическото проучване проведено от изследователската компания  Populus в САЩ, Великобритания и Холандия, и най-голенмите френски компании  Ifop за Франция, Италия и Германия.

На въпроса: » Смятате ли, че Крим е част от Русия или не?», 39 % от жителите на Италия и 37 % от жителите на Германия са отговорили утвърдително.

 

4

В Холандия и Великобритания този процент съставя едва 32% и 33%. В САЩ и Франция около 26 % смятат Крим за руски, като в САЩ най големия процент отговори на въпроса е «не знам» — 42 %.
етов «не знаю» — 42%.

Социологическото проучване проведено в САЩ, Великобритания и Холандия е проведено в периода 4-9 март 2016 от изследователската компания  Populus.

Международния проект по изучаването на общественото мнение е стартирал януари 2015 година. Партньори на проекта са изследователските компании  Populus и Ifop, които редовно правят запитвания и проучвания в страните от Европа и САЩ по най-акталните социални и политически въпроси.

 

Независимо какво смятат американците и европейците относно руски ли е Крим, жителите на полуострова нямат никакви съмнения по въпроса и са щастливи от факта. На 16 март 2014 населението на Крим излезе на Общокримския референдум и гласува за да се върне «вкъщи», както обичат да казват кримчани.

 

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;