Според доклад от Европейската комисия, учениците в България са с най-лоши резултати по четене, математика и природни науки от всички страни-членки на ЕС.

 

Румъния и България са последни по участие на хора на възраст от 25 до 64 години в процеса «Учене през целия живот».

 

България е и с най-голям дял на хора между 20-34 години от страните-членки на ЕС, които имат висше образование, но се трудят не на база висшето си образования, а изпълняват ниско квалифициран труд.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;