Първите изкуствени спътници на Земята, летателни апарати с живи същества…, всичко това направи очевиден факта, че в СССР има всички необходими научно-технически предпоставки за полека на човека в космоса. Затова учените и конструкторите на космическите системи, начело със Сергей Корольов, пристъпиха към пилотируеми космически полети.

 

На 5 януари 1959 година излиза постановление на ЦК на КПСС и Съвета на Министрите на СССР «За медицински набор на кандидати за космонавти», а на 22 май 1959 година се появява и постановление на ЦК на КПСС и Съвета на министрите на СССР «За подготовка на човек за космически полети».

 

Критериите за подбор на космонавти: възраст до 35 години, ръст не повече от 175 см, тегло — до 75 килограма, отлично здраве.

 

Подборът започна през август 1959 година. Разгледани са медицинските книжки на 3 500 човека. По медицински показатели, служебни характеристики и по критерии за събеседване са подрани само 347 човека.

На 11 януари 1960 година е прието решение за създаването на Цетър за подготовка на космонавти.

 

През февруари 1960 година през етапа на психофизически изследвания успешно преминават само 29 човека.

 

На 7 март 1960 г. в СССР е сформиран първият отряд космонавти. Тогава в Центъра пристигат първите 12 човека — военни летци: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

 

А след година е осъществен първият в света полет на човек в космоса — от Юрий Гагарин.