«Тютюневият склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив да бъде възстановен в оригиналния му вид», — това разпореди днес министърът на културата на страната Вежди Радшидов.

Той разпореди също да се стартира производство за административни санкции на виновните за ликвидирането на недвижима културна ценност — тютюневия склад на ул. „Одрин” № 8 в Пловдив.

 

Лицата, заповядали събарянето на тютюневия склад, грубо са нарушили разпоредбите на Закона за културното наследство, — се казва в съобщението от Министерството на културата.
Министерството на културата е уведомило община Пловдив, че сградата на тютюневия склад попада в защитена територия, според закона,  и всички намеси подлежат на съгласуване по реда на член 84, ал. 1 и 2 на Закона за културното наследство.

Министерството на културата ще упражни всички дадени му по закон правомощия за отстраняване на последствията от посегателството върху културното наследство, пише още в съобщението от Министерството на културата.

Тагове: ; ; ; ; ;