Европейският парламент специално призовава България, Франция, Гърция и Словакия да подобрят резултати и при възстановяването на неправомерно използвани европейски средства.

 

ЕП ще обсъди по време на седмичната си сесия в Страсбург годишния доклад за 2014 г. за защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата срещу измамите с европейския бюджет.

 

Възстановяването на средства от държавите в ЕС по линия на Европейския фонд за земеделието е под общото средно равнище и до края на 2014 г. не са възстановени дори и половината от средствата по случаите на нередности, разкрити през 2009 г., пише в документа.

 

ЕП посочва големите разлики във възможностите на отделните държави за възстановяване на средства от неправомерните плащания, разкрити в областта на общата селскостопанска политика.

2014 година е била трета поредна, през която расте броят на нередностите и четвърта поредна, през която е отбелязано увеличение на броя на случаите на измама, докладвани в областта на развитието на селските райони.

Тагове: ; ; ; ; ;