Специално за редакциите на News Front представяме един материал на Големия Брат, приятно четене.

Запознах се с мнението на уважаеми колеги по повод мигрантската криза в Евросъюза. Колегите са убедени, че това е бомба заложена от англосаксонците в Евросъюза с цел дестабилизацията му.

Ще си позволя да не се съглася с теорията на заговор. Това, което се случва сега, е финалния акт на самоубийство на европейската цивилизация. Именно самоубийство, а не убийство.

 

104

 

В Европа планомерно се заличаваше християнството от обществения морал. В зависимост от степента на освобождаване от християнството започна разцветът на педерастията и наркоманията. Разрешиха абортите и евтаназията. Несъзнателно, заради изгубените нравствени ориентири, започна създаването на култа, че човек е Бог сам пред себе си. При което, хората продължиха да нямат влияние на глобалното регулиране на политически или икономически процеси. Разрешено им беше еда се убият, но да влизат в процентната ставка на центробанките- не.

 

 

 

И появата на такова количество мигранти в Европа до голяма степен се случи, заради това, че европейските «мислители» сметнаха, че няма разлика между жител от Мюнхен или Триполи, никаква.Сметнаха още, че  няма нито Христос, нито Аллах. Решиха, че електронния век, светът на високите технологии ще помирят всички и ще превърнат всеки в средностатичстически европеец.

 

Махалото на разхристиянизацията започна отначало много бавно да се люлее, набирайки постепенно все по-голяма скорост.

И ето на- обединена Европа вече е способна да одобри войните в Сирия и Либия, и даже да участва в тях по един или друг начин.

И като резултат днес, стотици хиляди нови мигранти идват на гости в изнежения европейски свят. Характерно за тези мигранти е, че при тях няма аборти, евтаназия, но имат Аллах. И нямат никакво намерение да се отказват от убежденията си, даже вкусквайки прелестите на европейския начин на живот. Имат и ясен настрой: да отмъстят на Европа. Да й отмъстят за всичко, даже за това, за което Европа няма вина.

 

Виждаме как кристиянска Европа слиза от историческата арена. И на нейно място идва Европа на хаоса. Виновни ли са за това Меркел или Оланд? Едва ли. Значително по-голяма отговорност и вина носят онези неизвестни чиновници, които изваждайки Христос от образованието, медицината, общата европейска култура, им позволиха да станат изнежени овчици без нравствени ориентири.

Е, а сега при овчиците идват множество вълци. Пристигат на талази. Ами посрещайте. Ако издържите.

 

Българска редакция News Front.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;