След като множество независими анализатори предвиждаха, че намесата на САЩ и на Запада ще донесе неизброими нещастия на арабското население, не е възможно това да не е било известно и очаквано от екипите, изработващи американските стратегически планове на политическо и военно ниво.

 

Това налага логичния извод, че хаосът в Ирак, а и в целия Близък Изток, настъпил след явното или подмолно вмешателство на Запада, не е следствие на непредвидени и несъзнателни грешки, а е плод на добре замислен план, целящ дестабилизацията на региона.

 

Целта на този план е прекрояване на съществуващите граници и/или смяна на неудобните правителства, което може най-лесно да се извърши след премахването или отслабването на местните въоръжени сили и властови структури.

 

Настъпилата след това нестабилност допълнително ще намали съпротивителните способности на тези общества, а и ще представлява удобен повод за намеса от страна на Запада, който ще открие в нея благовиден предлог да изпрати свои военни контингенти или да подкрепи бандитските формирования, воюващи с местната власт.

 

С дежурното оправдание, че съблюдава принципа за самоопределение и самоуправление на народите същият този Запад ще раздели региона на парчета, които отговарят на неговите интереси за по-лесен контрол и източване на наличните ресурси или ще постави свои марионетни правителства.

 

Прастарият принцип divide et impera (разделяй и владей) никога не е излизал от употреба и в случая се използва с пълна сила. Различните етнически, езикови, класови, религиозни и конфесионални групи в арабските общества биват противопоставяни едни на други, което разстройва тяхната монолитност (доколкото тя съществува изобщо) и разбива структурите на властта, давайки възможност със сравнително малки сили да се контролират големи маси хора.

 

Провокираните вражди изтощават ресурсите и силите и предотвратяват съюзяването на тия групи, които, разединени и воюващи помежду си, не могат да се противопоставят на марионетните власти, поставени своевременно от външните сили (в случая от Запада).

 

Технологията за предизвикване и използване на религиозни или етнически конфликти за унищожаване и съсипване на държави вече е добре обработена и действа безотказно.

 

Тя бе приложена в Афганистан, където муджахидините, финансирани от САЩ, доведоха страната до статута на най-бедната и мизерна нация в света. Судан се раздели на Северен и Южен Судан, отново на религиозна основа.

 

Ирак в момента виртуално е разцепен на три части – шиитска, сунитска и кюрдска. По същия начин съвсем скоро ще почнат конфликти в Нигерия, с нейния мюсюлмански север и християнски юг. А това е страна с едни от най-големите петролни залежи в света…

 

Следват Ливан, а може и Кипър.

 

Тази технология в момента работи и в Сирия. При използването на такива методи винаги се получава силна поляризация сред обществото, а най-опасно е когато в страната има етнически и религиозни различия, каквито съществуват във всички арабски страни.

 

Така постепенно се предизвиква смут, напрежението и омразата ескалират, което по-късно довежда до кървава гражданска война и разрушаване на инфраструктурата. А когато се разруши инфраструктурата и организацията на страната, тя лесно може да бъде превърната във васал и в нея да бъде настанено марионетно правителство.

 

Какво предизвиква интереса и намесата на САЩ в Близкия Изток

   

„Нека нашата позиция да бъде абсолютно ясна. Всеки опит на която и да е външна сила да получи контрол над региона на Персийския залив ще се разглежда като нападение срещу жизнените интереси на Съединените американски щати, и такова нападение ще бъде отблъснато с всички необходими средства, включително и военна сила”.

 

  Джими Картър, президент на САЩ,

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;