3.9 милиона евро изплати Католическата църква в Белгия като компенсация за психологически и физически ущърб на пострадалите от сексуално насилие на свещеници-педофили, съобщи телерадиокомпания RTBF.

 

В периода 2012 -2015 години над хиляда жители на кралството са подали в белгийския епископат и в специално създадената парламентарна комисия жалби срещу развратните действия на свещенослужители, което е нанесло тежък ущърб по авторитета на Католическата църква.

 

Преобладаващото болшинство от показанията на пострадалите, решили се да заявят за сексуалното насилие, на което са били подложени, се отнасят за 70-80-те години на миналото столетие.

 

Една трета от пострадалите са били на възраст под десет години. Хората се решили да разкажат на какво са били подложени една  30-40 години след събитията.

 

В зависимост от тежестта на сексуалните домогвания всички пострадали били разпределени на четири категории и получили от Католическата църква финансови компенсации в размер до 25 хиляди евро на човек. Понастоящем са изплатени «репарации» на 325 пострадали от педофили в расо. Някои от пострадалите се отказали да приемат «греховните» пари, отбелязва RTBF.

 

Белгийският епископат по-рано прие нов кодекс на църковна етика, който предполага бъдещите свещеници да се задължат да преминават през психологически тестове за склонност към педофилия. За да се предотвратят случаи на сексуално насилие към деца е било взето решението да се изпращат младите свещенослужители на специални педагогически курсове.

 

По данни на пресата, понастоящем са живи едва 28 % от свещениците, заподозрени в педофилия. Както заяви по-рано министърът на правосъдието на Белгия Стефан Де Клерк, срокът на давност на наказателното преследване за болшинството заподозрени е изтекъл.

 

Независимо от това, за разследване на развратните действия на свещенослужителит в Белгия е била създадена специална парламентарна комисия, чийто ръководител предложил да се наложат финансови санкции на Католическата църква във връзка със скандала.

 

Белгийският епископат от своя страна се съгласил да изплати компенсации в размер до 25 хиляди евро на пострадалите, подложени в детството си на сексуално насилие от страна на свещеници.

 

Както свидетелстват по-рано обнародваните данни от центъра за социално-политически изследвания CRISP, католицизмът, който е доминиращата религия в Белгия, губи последователи, а католическите религиозни обреди също губят популярност сред населението.

 

Както установиха социолози, в Брюкселския столичен регион са се венчали само 7.2 % от младоженците, а в два други региона на страната — нидерландска Фландрия и франкоезична Валония този показател е съответно 28 % и 28.4 %.

 

Някои наблюдатели твърдят, че намаляването на броя на венчавките, кръщенетата и прочие при Католическата църква в Белгия, на която, според допитването, се доверяват само 8 % от респондентите, е свързано със скандала около «педофилите в расо».

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ;