Публикуваме данните, които изнесе Владимир Каролев за дейността на «Зелените». Редакцията осъзнава, че името на настоящия министерски съветник няма да предизвика положителни чувства сред болшинството от читателите на сайта, но, въпреки това, да погледнем данните, публикувани от него. Сумата е внушителна — близо 42 млн. лева.

Ето и мнението на Каролев, без редакторска намеса:

Това са тримата водачи на акцията за саботиране на днешната кръгла маса за туризма — Андрей Ковачев (бивш шеф на ПП Зелените, жена му управлява СДП Балкани), Константин Иванов (WWF), Любомир Костадинов (WWF). Баш-шефка на WWF е жената на Тома Белев от Зелени Балкани. НПО-тата, в които същите участват, напоследък са спечелили или изпълнявали проекти за над 41 милиона лева. Присъдружното им НПО БДЗП е входирало на сайта на МОСВ план с искане за 50 милиона лева, за да опазва червеногуша гъска. За същия план вече са били дадени 5 милиона лева. Кратък преглед на някои проекти, финансирани от Министерство на околната среда и програма LIFE (източници са ИСУН и ЕК):

Гонили са чайки от лагуни и са строили места за секс на фламинго в български и италиански лагуни – 10 000 000 лева

Броили са соколи – 3 000 000 лева

Местят 48 черни лешояди за 7 000 000 лева

Местят големи европейски лешояди за 3 000 000 лева

Следили са дива коза със сателит – 580 000 лева

Мътили са яйца на костенурки – 918 000 лева

Гледали са кокичета, мушмули и главочи във Витоша – 1 900 000 лева

Ходили са на гости на италиански, гръцки и румънски зелени да разговарят как да се опазят едри хищници – 5 000 000 лева

Въдили са есетри – 1 400 000 лева

Плевили са бурени около Сребърна – 1 400 000 лева

Броили са риби и миди в Русенски лом – 800 000 лева

Хранили черен лешояд – 650 000 лева

Гледали са планински кеклик – 1 100 000 лева

Давали са акъл как да се опази язовир Овчарица – 450 000 лева

Развъждали са лалугери – 470 000 лева

Садили са върби в Димитровград – 1 650 000 лева

Изграждали са гнезда на чапли в Марица – 1 400 000 лева

Правили са гнезда на рибарки в Поморийско езеро – 780 000 лева

Давали са акъл за язовир Конуш – 200 000 лева

Ето за какво реално се правят тези циркове. И трябва да следим с особено внимание, да не би изведнъж МОСВ да реши да им отпусне и 50-те милиона лева за червеногушите гъски.

Тагове: ;