САЩ катастрофа 1-800Бившият главен икономист на Международния валутен фонд (МВФ), а понастоящем научен сътрудник в института Петерсън Оливие Бланшар призова управляващите в САЩ да положат усилия за намаляване на държавния дълг или поне да не допускат неговия ръст. В противен случай, според него, последствията за икономиката на страната могат да бъдат катастрофални.

 

«САЩ се намират в значително по-добро положение от много други държави. Но, отчитайки, че се прогнозира постепенното увеличаване на дълга, не можем да игнорираме бюджетните ограничения за привличане на чуждестранен капитал», — заяви той по време на лекцията си в Брукингския институт.

 

Според данните от Федералния резерв, през юни 2015 година отношението на държавния дълг на САЩ спрямо БВП е достигнало 100.5 %.

 

В началото на 2016 година дългът на САЩ е 18.9 трилиона долара.

 

Конгресът допусна вдигането на горната граница на дълга за 2016 финансова година до 19.3 трилиона долара.

 

По данни от бюджетния комитет на конгреса на САЩ, към 2040 година дългът на страната ще нарасне до 120 % спрямо БВП.

 

«Ако не се направи нищо, това ще бъде голям проблем…Целта трябва да бъде намаляване на съотношението между дълга и БВП. Трябва да се избегне увеличаването на дълга, каквато беше прогнозата. При това абсолютно спешно. Т.е. на дадения етап рискът не е голям и ние можем да направим това незабавно», — отбеляза експертът.

 

Той добави, че ситуацията с някои европейски страни е показала, че бездействието може да доведе до «катастрофални» резултати.

 

Важна роля за намаляването на дълговото бреме трябва да изиграе правилната политика на Федералния резерв на САЩ по отношение вдигане на лихвата и бюджетната политика на държавата, резюмира експертът.

 

Да, държавният дълг на САЩ е в размер на 19.3 трилиона долара.

Но тук излиза голямото НО

 

Това е само официалното признание за неизплатимия дълг, тъй като в „чистия дълг“ (т.е. реалния) на държавата не влиза онази част, която е дълг на отделните щати, както и дълговете на различните държавни организации, функциониращи автономно и непряко зависещи от централния бюджет.

 

Освен това дълговете на централното правителство се делят на публични и вътрешни. Ако се погледне от този критерий федералният дълг на САЩ е 18,14 трилиона, публичният дълг е 13,04 трилиона, вътрешният дълг – 5,1 трилиона, общо 37 трилиона.

 

Но и това не е всичко. Налице са и държавните задължения спрямо своите граждани в областта на пенсионното осигуряване, здравеопазването, помощите за безработица, нуждаещи се, многодетни семейства и т.н.

 

И така, какъв всъщност е съвкупният дълг на САЩ?

 

Преди три години той беше изчислен в Бостънския университет – към 2011 г. съвкупният дълг на САЩ беше 220 трилиона долара, а с дериватите 800 трилиона, а може би и… 1 квадрилион долара.

 

Тези данни съвпаднаха с публикуването на друга статистика. Тя показва, че 9 най-големи държави имат отношение „дълг – брутен продукт“ над 300 процента, а 40 процента от останалите държави имат съотношение „дълг – продукт“ над 100 процента.

 

Това е основният проблем на съвременния капитализъм. Присъдата вече е приведена в изпълнение. Дългът е неизплатим, той е колосален, космически.

 

Катастрофата е неминуема.

 

Тагове: ; ; ; ;