Серафим Соболев 85За първи път двете църкви ще осъществят обща канонизация

 

На 2 и 3 февруари в Москва ще се проведе Архиерейски събор на Руската православна църква, на който ще бъде разгледано предложението за канонизацията на Богучарския архиепископ Серафим (Соболев), който е погребан в криптата на храм „Свети Николай Мирликийски”, придобила популярност като Руската църква в София.

 

Светият синод на РПЦ на 24 декември 2015 година взе решение въпросът за неговата канонизация да се разгледа. На архиерейския събор в Москва ще присъстват и участват също двама български архиереи. По този начин в историята на православието двете църкви за първи път ще обединят усилията си, за да канонизират Серафим Соболев — руснакът, който цял живот служи на Бога в България.
Всъщност, за вярващите православни Серафим Соболев отдавна е светец. Това те доказват с ежедневните си посещения в криптата на Руската църква. Там вярващите пишат посланията си, молят се, молят Серафим Соболев и вярват, че той ще им помогне. Но най-вече търсят от него утеха и надежда. Православните вярват, че той ще се застъпи за тях пред Всевесишния и ще ги отърве от нещастието, в което се намират в момента.

 

Първите документи за канонизацията на Серафим Соболев са подадени през 2017 година. Тогава те се отхвърлени, имало празноти и липсвали доказателства за неговите чудеса, а това са задължителни «атрибути» при канонизацията.

Серафим Соболев -04

Сега с делото се занимава настоятелят на Руската църква архимандрит Филип. През 2014 г. той призовава българските да изпратят свидетелства за благодатната помощ на архиепископ Серафим.

 

Така стартира инициативата на Руската православна църква за процедура по канонизацията на Серафим Соболев. Бяха събрани доказателства за извършването на чудеса от Серафим Соболев, за живота и трудовете на архиепископа. Всички материали бяха подробно изследвани и обсъдени от Комисията по канонизация към Руската православна църква, а по-късно от Светия Синод на Руската православна църква.

 

Вече е установено, че нужните основания за канонизацията на Серафим Соболев са налице. Така за първи път в историята на Руската православна църква е изпратено предложение за свикване на обща комисия между двете православни църква, която да съгласува консултира и вплете в общо решение вижданията си по въпроса.

 

Така на 3 и 4 декември 2015 г. съвместна комисия от духовници и богослови на Руската и Българската православни църкви се събра в София. Тя бе свикана по предложение на Руската патриаршия, отправено към Българската патриаршия през май месец 2015 г. Съставът ѝ бе определен с решение и на Светия Синод на БПЦ от 25 септември 2015 г. и на Св. Синод на РПЦ от 22 октомври 2015 г.

Серафим Соболев

Смесената комисия се събирана 3 и 4 декември 2015 година и е безпрецедентен акт, защото е първото подобно събитие в историята на православната църква. Общата комисия е свикана по инициатива на Руската православна църква, Светият синод на Българската православна църква отговаря положително на предложението с решение от 25 септември 2015 година.

 

Духовници от двете православни църкви изследваха така предоставените материали и решиха, че няма никакви основания архиепископ Серафим да не бъде обявен за светец. Комисията стигна до заключението, че паметта на владиката  трябва да се чества в деня на неговата смърт – 26 февруари.

 

Мощите на Серафим Соболев ще останат в Руската църква „Св. Николай”, където са и сега.

 

Серафим Соболев 69

Серафим Соболев ще бъде обявен за светец и от Българската православна църква сред решението от 2 и 3 февруари, което трябва да е потвърдено от Светия Синод.

 

Очаква се двете православни църкви съвместно да осъществят съответната религиозна прослава след потвърждаването на светостта на Серафим Соболев и от БПЦ.

 

Изпратена е официална покана от БПЦ и се очаква патриарх Кирил да й отговори.

 

 

Така архиепископ Серафим може да се счита за обединител на двете православни църкви — руската и българската.

 

 

Тагове: ; ; ; ; ;