Дилема t3Според информация от надежден анонимен източник, тези дни група народни представители от всичките парламентарно представени партии, както и независими народни представители, е внесла в Деловодството на Народното Събрание следната

 

Проект

                                       ДЕКЛАРАЦИЯ

 

         по повод актуалните събития в Европейския съюз, Източна Европа и Големия Близък Изток, засягащи непосредствено интересите на Република България и реално заплашващи нейното бъдеще

        

Като взема под внимание и с нарастваща тревога хаоса в Близкия изток, инсцениран от тоталната агресивна политика на Русия – превърнала се отново в „Империя на злото”; руската агресия срещу Украйна, предизвикана от  високохуманната евроатлантическата  ориентация на народа й; анексията на Крим; агресивната политика срещу прибалтийските републики и други държави – членки на НАТО, между които и Република България;

— като се отнася сериозно и отговорно към прогнозите на именити политици, учени и институции, предвиждащи разпадане на ЕС, предизвикано както от агресивната политика на Русия, така и от действието на други външни сили, както и от добре известни вътрешни причини;

— като приема безусловно, че, в този разширяващ и задълбочаващ се глобален хаос, инсцениран, и ръководен от Кремъл в порочен съюз с Пекин, единствените сили, способни да защитят мира, свободата и демокрацията в света, както и свещената частна собственост, са САЩ и НАТО;

— като припомня на целокупния български народ, че т. нар. „Освободителна война от 1877-78 гг.” е момент от вековната агресивна политика на Русия, насочена към завоюването но Европа и унищожаването на цветущата и високохуманна Отоманска империя, в която българският етнос (милет) е бил особено привилегирован и се е радвал на несравним стопански и културен просперитет;

— като напомня също така на българите, че в Новата история на България Русия винаги е играла злокобна роля, която, особено в периода 1944-89 г., превърна цветущата някога България в изостанала страна, заемаща едва 25-то място по показателя „качество на живот”, според класацията на ООН на всичките й страни-членки;

— като отчита факта, че след 1989 г., благодарение на стриктното спазване на „евро-атлантическите ценности” и на братската, и безкористна помощ на САЩ и ЕС, днес България е на завидно място сред членките на Съюза по жизнен стандарт, отстъпвайки преднина сама на някои страни от Централна Африка,

— като е дълбоко убедено в реалната възможност за осъществяване на геополитическата и стратегическа идея за възраждане на Отоманската империя в предишните и граници (от Атлантика до китайския Синцзян), която, обединила под знамената си всичките тюркски народи и мнозинството мюсюлмани по света, в тесен и непоклатим съюз със САЩ, ще гарантират установяването и  хилядолетното съществуване на НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД;

— като се съобразява с историческата истина, че българите не са славяни, а са били тюркоезичен етнос — предци и на съвременните татари;

— като вярва, че огромният Пазар в новата Империя ще осигури разцвет на пазарната икономика и демокрацията по „българските” земи,

Дилема mall

Народното Събрание на Република България

 

РЕШИ:

 

  1. Възлага на Правителството да започне преговори с ЕК за излизане от ЕС.
  2. В съответствие с резултатите от тези преговори, да започне преговори с Правителството на Турската Република за асоциирането ни с нея под някаква форма: с частична или пълна загуба на суверенитет. С този акт българите ще придобият привилегирован статут на съучредители на новата Велика Империя.
  3. Приема, че за узаконяване на това решение не е необходимо допитване до народа. Достатъчно е решение на Конституционния съд, доколкото е очебиен фактът, че огромното мнозинство от народа с огромен ентусиазъм ще посрещне влизането ни в новото Отечество.

Декларацията е приета от 43-то Народно събрание на __/__ 2016 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:_____________

/Цецка Цачева/

 

 

Послепис.

 

Всеки нормален човек, прочитайки горния текст, ще разбере веднага, че той е измислица, горчива шега, гротеска, несъществуващ в действителния правен мир. Но той има битие на виртуална реалност, идея, загнездила се дълбоко в съзнанието на всички индивиди, които се възприемат като русофоби и антикомунисти.

 

И ако една част от тези субекти, определящи се още и като патриоти, националисти, нацисти и т. н., викне гороломно, че не е съгласна с повечето констатации в преамбюла, както и с решението, ще ги запитам: нима, госпожи и господа, сте толкова тъпи, че не можете да схванете желязната логика между двете части на Декларацията? И ако все пак това ви се отдаде, ще трябва, скърцайки със зъби, да признаете, че единствена алтернатива на този ход на историята, някога, при сходни условия и обстоятелства, бе посочена от гениалният Никола Йонков Вапцаров в

Селска хроника

 

По радиото някой

шумно спори.

С кого?

Не знам.

А може би с народа.

Говори си и нека си говори,

нали затуй му плащат хората.

 

„Държава има,

има власт, която

неспирно бди

за ваште интереси.

Хвърлете лозунга!

Плаката на земята!

Народът е доволен,

сит

и весел.“

 

Във кафенето

някой се изсекна

и дълго три

със здравите опинци,

огледа се и каза уж полека:

– Комай ни лъжат

тия синковци.

А и в писанието

писано е божем:

 

„Глас народен – глас божи.“

– Комай си прав –

обади се от ъгъла

един младеж

със глас от глад изстинал, –

нали така ви лъгаха

и през

петнайсета година?

 

И ако нас ни карат

да умираме,

а ако нас ни тикат

към куршумите,

то сигурно и лудия

разбира,

че ние трябва

да си кажем думата.

 

Та казвам аз,

понеже няма

олио

и хлябът е

от мъката по-чер,

един е лозунга:

Терора долу!

Съюз със СССР!

 

Или с Русия, или в Турция и НАТО. Такава за България е дилемата днес.

 

Трето няма.

 

Или, по-точно, има: бавно, но безвъзвратно угасване на българските етнос и нация и превръщане територията на България в географско понятие.

 

Желю Железов     

Дилема b

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;