Слабият държавен контрол, слабостта на институциите на Европейския съюз и надигащият се популизъм може да предизвикат процес на разпадане в шенгенското пространство и еврозоната. Това предупреждение присъства в Доклада за глобалните рискове за 2016 година на Световния икономически форум. Европейски специалисти прогнозират, че центробежните сили в Евросъюза, може да се засилят около предстоящия референдум във Великобритания, коментира «Юрактив».
По време на Световния икономически форум в Давос от 20 до 23 януари премиери и ръководители на международнии организации и частния сектор ще търсят общи варианти за борба с тези рискове. Очаква се да се акцентира върху бързото приспособяване в рязко променящата се промишлена и технологична реалност. Ако ЕС не успее да покаже гъвкавост, през следващите 10 години може да се стигне до загуби в размер на около 600 милиарда евро или на около 10 процента от промишления капацитет на Европа.
Затова икономиките на Стария континент трябва да се справят адекватно с крайно сериозните рискове, които крие преходът към дигиталната икономика, в това число рисковете в киберпространството, обмена на данни между държавите и акционерите, промяната в работната среда и засилването на различията в жизнения стандарт и социалната неравнопоставеност.
Основният извод в доклада е, че принудителната миграция в грамадни мащаби е «рискът на рисковете».

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;