Русия е в криза, свързана с шок, предизвикан от външни процеси и както останалия свят, така и тя търси начин кризата да се преодолее, търси онзи модел на икономически ръст, които ще бъде актуален в следкризисния период. Това заяви по време на традиционния «Гайдаровски форум» руският икономист Владимир Мау, ректор на Руската академия за народно стопанство за «Хоризонт» на БНР.

Конференцията се организира и домакинства от Руската академия за народно стопанство и държавната служба при президента на Руската федерация. Тя събра критично мислещи експерти, анализиращи геостратегическата роля на Русия в световните процеси.

Владимир Мау отбеляза още, че моделът, който сега ще се изгражда, ще трябва в пъти по-малко да зависи от печалбата, идваща от търговията с нефт и че досегашният модел е изчерпан:

  Досегашният модел бе доста ефективен през последните 15 години. Брутният вътрешен продукт на страната на практика се удвои. Безработицата беше доста ниска, а натрупаните резерви — значителни. Няма вечни икономически модели. Този модел се изчерпа. 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;