Данните са от доклада на фондация Walk Free ”Индекс на робството” от днес

Страната ни е на първо място в Европа на процент от населението, живеещо в робски условия, сочи докладът “Индекс на робството” за 2014 година. Автор на доклада е фондация Walk Free.

В доклада се казва, че в условията на модерно робство живеят 27 000 българи – 0.38 % от населението на страната. След България са Чехия, Унгария, Сърбия, Словакия. Там процентът е 0.36 %.

Фондацията твърди, че през 2014 година България е била с най-висок дял на поробените хора в Европа. Икономическата криза и политиката на икономии в ЕС са причината за нарастващия брой българи и румънци, които търсят по-високо платена работа зад пределите на държавите си.

Значителна част от работниците живеят в експлоатация, се твърди в доклада.

България е на 30-то място в Европа в класацията за реакцията на държавата в борбата с робството.

През 2014 година Турция е била с най-висок брой хора, живеещи в условията на робство в региона. Там много деца са били жертва на трудова и сексуална експлоатация.

Полша е държавата, в която се експлоатира евтината работна ръка от източноевропейските страни.

Според доклада, през 2014 година общо 566 200 души в Европа живеят в робство, което е 1.6 % от всички жертви по света.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;