САЩ Фашингтон26Твърденията, че средната класа в САЩ намалява, се оправдаха.

За първи път за последните 40 години болшинството хора в САЩ вече не са представители на средната класа, свидетелстват данни, публикувани в Pew Research Center.

За 2015 година 120.8 милиона възрастни граждани в САЩ са били регистрирани като семейства със среден доход. 121.3 млн жители на Щатите се отнасят към низшата и висшата класа, т.е. техният доход е значително над или под средния.

Pew Research Center е анализирал данните от правителството от 1971 до 2015 година.

Направени са изводи на база следните доходи: годишен доход в размер от 42 хиляди долара до 126 хиляди долара за семейство от трима човека.

За периода от 1971 до 2015 година процентът на свръхбогатите и бедните семейства е нараснал, докато средната класа е намаляла.

Средната класа в САЩ е получила 4 % по-малко доходи през 2014 година в сравнение с 2000-та.

Интересното е, че от 1970 година икономиката на САЩ расте, от което би трябвало населението да става по-богато. Но това не се е случило, защото работните честа в последните години са занижени като количество за средната класа по-бързо, отколкото за останалите прослойки на американското общество. В момента не достигат около 900 хиляди работни места, за да може средната класа да достигне нивото си преди кризата.

Това принуждава хората все по-често да се разочароват от “американската мечта”.

В сравнение с 1986 г. младите американци три пъти по-често мислят, че “американската мечта” e мъртва и погребана. Според данни от допитването WaPo, младите работници са по-песимистично настроени към перспективите за успех в САЩ, отколкото връстниците им преди 20 години.

Заради жилищната криза и Великата рецесия от 2007 до 2009 година, средното ниво на благосъстоянието на средната класа е занижено с 28 % през 2013 година в сравнение с 2001 година.

Средният доход на богатите в САЩ от 1970 г. е нараснал с 47 %  — до 174.6 хиляди долара за 2014 година.

Средната класа е увеличила дохода си само с 34 % — до 73.4 хиляди долара.

Класата на богатите в САЩ контролира 49 % от съвкупния национален доход в сравнение с 29 % през 1970 година.

Богатите стават по-богати, а бедните – по-бедни по време на кризата.

News Front България

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;