Путин Федерално събрание _nНа 03.12.2015 г., президентът Владимир Путин произнесе редовното си годишно обръщение към Федералното Събрание на Руската Федерация.

Своята реч той откри с благодарствени думи към руските военни, борещи се с тероризма и прикани всички участници и гости към минута мълчание в памет на всички убити от ръката на терористи руски военни и граждани.

Путин, продължи речта си, акцентирайки на това, че Русия в момента е на предния фронт в борбата с международния терор. Напомни за всички терористични актове, извършени в най-новата история на Руската Федерация.

„Невъзможно е да се победи международния тероризъм със силите само на една държава. Угрозата от тероризма в момента неимоверно расте“ – категоричен бе той.

Продължи речта си, отчитайки факта, че въпреки гръмките заявления  от страна на някои държави, за борба с тероризма, получава се точно обратния ефект: ситуацията в Афганистан остава нерешена; Ирак, Либия и Сирия са превърнати в зони на хаос и анархия.

Путин заяви, че ръководните фактори в страната знаят много добре, кой е причинил всичко това. Подчерта, че подобни действия, откриват пътя за радикалните терористи и екстремисти. Според него, най-голямата опастност в момента, произтича от бойците, концентрирали се в Сирия. Сред тях има и много граждани от Русия и ОНД.

„Ако победят там, те рано или късно ще дойдат и в Русия. Трябва да се посрещнат и унищожат още на далечните рубежи.“ – каза той.

Това за Путин е било и основната причина да се започне операцията в Сирия, но след отправената преди това молба за помощ от законната сирийска власт.

„В Сирия, руските военни се бият преди всичко за Русия, а руското оръжие се оказа ефективно в борбата с терора.“ – бяха думите му.

Руският президент благодари на всички, които са заети във военната промишленост. Посочи, че действията на военните намират подкрепа и съпричастност сред цялата руска общественост.

„Днес отново се изправяме лице в лице с варварска идеология, подобна на фашизма. Трябва да се създаде единен, международен фронт за борба с тероризма, който да бъде под егидата на ООН. Сега са нужни не декларации, а конкретни действия. Никакви двойни стандарти. Никакъв бизнес с терористите. Ние знаем кой в Турция печели от кражбата на сирийския нефт, спонсорирайки по този начин тероризма. Помним, че терористите, които безчинстваха в Кавказ, 90-те години на миналия век и в началото на този век, се укриваха тогава в Турция. Между другото, турският народ е добър, трудолюбив и талантлив. В Турция имаме много стари и верни приятели и те трябва да знаят, че ние не слагаме знак за равенство между тях и управляващата в Турция върхушка, която носи пряката отговорност за смъртта на руските войници в Сирия. Ние никога няма да забравим тази тяхна помощ, оказана на терористите. Русия беше готова да си сътрудничи с Турция така, както дори съюзниците й не са го правили. Сигурно само Аллах знае, защо те постъпиха така и той е решил да накаже управляващите в Турция, лишавайки ги от разум и разсъдък. В нашите ответни действия, на преден план ще бъде преди всичко отговорността ни пред руския народ и Родината ни, без истерични действия. Ние знаем какво трябва да направим, без излишно „дрънкане“ на оръжие и санкции само по отношение на доматите. Ще им напомняме още и още за този варварски акт. Сега за борба против терора са ангажирани всички наши служби. Силата на Русия е в равномерното развитие на всички народности, населяващи територията й и в хармонията на тяхното съществуване. Трябва да пазим религиозните и етническите различия.“ – заяви той.

По нататък в своето изказване, Путин се спря на въпроса за предстоящите в Русия през 2016 г. избори за Държавна Дума, призовавайки всички, независимо от партийните си окраски за съхранение на сплотеността на народа, работейки в името на Русия, за честна и прозрачна предизборна надпревара, в рамките на закона.

Путин Федерално събрание 5_n

Следващия въпрос, на който отдели внимание руският президент, бе противодействието на корупцията. За него, корупцията е препятствие по пътя за развитието на Русия.

„Всички държавни чиновници, трябва да предоставят декларации за приходите и разходите си, наличието на недвижимост и активи, в т.ч. и в чужбина. Също и търговски договори, сключени с фирми на роднини и познати. В случай на наличие конфликт на интереси, да се проучи детайлно въпроса от контролните органи и гражданското общество. Законът трябва да е суров към тези, които съзнателно са го нарушили и да е хуманен към тези, които са осъзнали и признали вината си. Сега всяко второ дело е свързано с дребни и незначителни престъпления, а много младежи попадат в затвора и това оказва негативно влияние на бъдещето им. Приканвам Държавната Дума след предварително сезиране от Върховния съд, да разгледа и признае редица дребни престъпления за административни нарушения, но с уговорката, че повторното им извършване ще се квалифицира като углавно престъпление. Призовавам да се повиши независимостта и обективността на съдебния процес.“— заяви Путин.

Президентът се спря и на сериозните предизвикателства, пред които бе изправена руската икономика през 2015 г. Основните от тях са: обезценяването на нефта и останалите износни продукти, както и ограничаването на международното финансиране за руските финансови компании.

„Проблемите в икономиката оказват негативно влияние върху доходите и качеството на живот на сънародниците ни. Хората постоянно се питат кога ще бъдат преодолени трудностите и какво се прави в тази насока. Ситуацията е сложна, но не и критична. Промишленото производство и курса на националната валута като цяло вече се стабилизират. Забелязва се снижение на инфлацията в сравнение с 2014 г., фиксираме и съществено намаление оттока на капитали. Това обаче не означава да се успокоим и да чакаме бъдещо повишаване цените на нефта. Трябва да сме готови за ниски цени на нефта и слабо търсене на стоките родно производство на международните пазари за продължителен период от време. Стремително се менят границите на съвременните икономики и ние трябва да сме адекватни на този процес. Формират се нови търговски организации, радикално се променят и технологиите. В момента се определят тенденциите в международното разделение на труда за десетилетия напред. Трябва да заемем място сред лидерите и нямаме право да сме уязвими. Трябва да използваме всички благоприятни възможности, които утре могат и да изчезнат.“ – заяви Путин.

Руският президент засегна и въпроса за властта. За него тя трябва да служи преди всичко на хората и да обяснява логиката на своите действия, да вижда в лицето на бизнеса и гражданското общество, равни партньори.

Путин се спря и на по-важните направления за развитие на икономиката, а именно:

 1. Изменение структурата й – до сега се е отделяло прекалено голямо внимание на суровинната и добивната индустрия. Само изменяйки тази структура, според него, ще могат да бъдат решени глобалните въпроси в сферата на безопастността и социалното развитие, ще се промени качеството на живот на хората и ще бъдат създадени нови работни места.
 2. Путин Федерално събрание 4_n
 3. „Имаме успешни предприятия в промишлеността, в селското стопанство, в малкия и средния бизнес. Задачата ни е да увеличим за кратки срокове във всички отрасли, числото на тези компании, чрез увеличаване на експорта и заместване стоките чуждо производство с отечествени на нашия пазар.“ – заяви той.;

 4. Според Путин, редица отрасли в руската икономика в момента се намират в зоната на риска, а именно: строителството, автомобилостроенето, леката промишленост, машиностроенето. За тях правителството трябва да предложи специална програма за подкрепа. Финансови ресурси за това има предвидени.;
 5. По думите на руския президент е необходимо да се помогне на хората с ниски доходи. Нужна е справедлива социална помощ за хората, които действително се нуждаят от нея. Трябва да се отчитат и потребностите на хората с ограничени възможности, да се работи по тяхното професионално преквалифициране, както и да се трудоустройват инвалидите.;
 6. Постигане балансираност на бюджета е условие за макроикономическа стабилност и финансова независимост, според Путин. „Бюджета за 2016 г. и неговия дефицит не трябва да превишава 3 %, дори ако доходите се окажат по-ниски от предвидените. На това трябва да обърнем особено внимание, тъй като финансовата устойчивост и независимостта на страната, са тясно свързани. Трябва да върнем отново държавната програма и да се планира всеки бюджетен подпериод много внимателно. Да се ужесточи особено силно контрола върху движението на финансовите средства, включително субсидиите за предприятията. Вички тези средства трябва да циркулират през специални държавни сметки. Доходите на държавата не трябва да се движат извън нейната каса. Да се създаде единен контролен механизъм, за проследяване на митническите, данъчните и други подобни държавни приходи. Това обаче не трябва да води до утежняване данъчното бреме за бизнеса в близките години.“ – каза Путин;

 7. Укрепване доверието между властта и бизнеса и подобряване деловия климат в Русия. Трябва да се разширява свободата на предприемачите.

  „Цяла армия от контрольори в момента възпрепятства работата на добросъвестния бизнес. Контрол трябва да има, това е ясно, но поръчвам на Правителството до 01.07.2016 г. да представи план за избягване на дублиращия се и последващ контрол, както и на контрола, който явно пречи на работата.

За 2014 година са заведени 200 000 наказателни дела с икономическа причина. До съда достигат 46 000 и още 15 00 биват прекратени в съда. Или 15 % от делата са влезли в съда. При това, 83 % от делата, заведени срещу предприемачи, са предизвикали пълно или частично загуба на бизнеса им, т.е. притиснали са ги, ограбили са ги и са ги пуснали. Това е пряко посегателство върху деловия климат. Нека следствените органи и прокуратурата обърнат на това особено внимание. Също така, прокуратурата да контролира ефективно качеството на следствието. Следствието и Прокуратурата са независими една от друга, преди всичко за да се гарантира независимост на първото. Прокуратурата може да използва следните законни инструменти за качествен контрол върху следствието: отмяна на постановление за възбуждане на наказателно дело както и отказ от утвърждаване на обвинително заключение. В хода на следствията по икономически причини, помещенията за арест да се използват само в краен случай, а наместо задържане, като мярка може да се прилагат плащане на гаранция, подписка или домашен арест. Целта на правораздавателните и охранителните органи е да предпази и отдели гражданите от престъпниците и мошениците, да защити правата и достойнството на всички, които спазват закона и честно развиват бизнеса си.“ – заяви руският лидер.

Путин засегна и темата за амнистията на капитала, който се връща в Русия, чието начало беше поставено през 2014 г. Според него обаче е видно, че бизнесът не бърза да се възползва от тази възможност, което означава, че предложената за това процедура от държавата е сложна и самите гаранции, залегнали в нея са недостатъчни. Руският президент поръча на Правителството да проведе допълнителни консултации с деловите среди, с Върховния съд, с правоохранителните органи и в най-кратки срокове да внесе необходимите корекции. Също така той предложи и самата амнистия да се удължи още за половин година.

„Държавата ще предостави възможност на всеки, който е готов да се движи напред в своето развитие и се стреми към лидерство. „Фондът за развитие на промишлеността“ оказва помощ на всички фирми, заети с програмата за импортозамяната на чуждите стоки със стоки родно производство. Предлагам за следващата година, да се увеличи паричния му фонд с 20 милиарда рубли, поради факта, че е търсен от бизнеса и доказа своята ефективност. Освен това, за предприемачите, заети в програмата по импортозяманата са предвидени и данъчни облекчения. Предвиден е и специален инвестиционен контракт. Предлагам: В рамките на такива контракти, да се предостави правото на регионите да намалят до 0 % Данъка върху печалбата на тези предприемачи. Някои ръководители молят за това, за да могат инвеститорите да покрият своите капитални разходи по създаването на новото производство. Ние знаем и за загрижеността на регионалните ръководители по събирането на фиска и за това субектите на Федерацията, трябва да имат стимули за укрепване на икономическата си база. За това и ръста на дохода в региона от реализация на такива проекти, не трябва да повлича след себе си съкращаване на федералните субсидии. Готови сме да гарантираме и реализация на продукцията от тези програми и проекти. Предлагам, да се даде правото, правителството да закупува в извънконкурсни условия до 30 % от продукцията, създадена в условията на такива проекти. Останалата продукция обаче трябва задължително да се реализира на свободния пазар, в това число и на международния, за да не губят компаниите мотивацията си, за да следят за качеството си, за да се стремят към снижаване себестойността. Когато подобни програми са се реализирали в други страни, там за да получат подкрепа от държавата, се поставяло конкретно условието: определен обем от продукцията, обезателно трябва да се реализира на международния пазар. Това се прави преди всичко с цел, производителят да се стреми да произвежда качествена продукция. Трябва да изхождаме от това, че продукцията от такива производства трябва да отговаря на международните стандарти за качество. Ще поддържаме конкурентни родни производства и никой да не се заблуждава, че прикривайки се под схемата на импортозамяната, ще може да пробутва на държавата и гражданите, сурогати или залежала стока. На Русия са й нужни компании, които не само да задоволят нейните потребности, но и да завоюват международни пазари. За съдействие в работата на такива компании е създаден Руският експортен център. Предлагам: показателят ръст на експорта на несуровинния сектор, да стане ключов при оценка дейността на отрасловите ведомства и правителството като цяло. Подкрепям идеята по създаване на Агентство по технологично развитие, което да оказва помощ на предприятията за придобиване на родни и международни патенти и лицензии за инженерни услуги. Излизането на международните пазари и експанзията на руската продукция, трябва да станат естествена стратегия при развитието на родния бизнес и на цялата руска икономика. Пример за това можем да вземем от селското стопанство. Преди 10 години, половината от хранителните стоки идваха от чужбина, а в момента Русия е сред износителите на такива стоки. Миналата година този износ достигна до 20 милиарда долара. Това е с ¼ повече от дохода от продажбата на оръжие и съставлява 1/3 от дохода от износа на газ. Такъв скок ние постигнахме за много кратък период, за което благодаря на хората, заети в този сектор. Смятам, че трябва да поставим задача от национално значение: до 2020 година на 100 % да обезпечим вътрешния пазар със стоки родно производство. Ние не само можем сами да се изхранваме, но имайки предвид качеството и плодородието на земите ни, както и водните ни ресурси , можем да направим извода, че Русия е способна да стане крупен световен производител на здравословни и екологически чисти, качествени хранителни стоки, които при някои западни производители отдавна са изчезнали, още повече, че световното търсене на такава продукция устойчиво расте. За да решим такива мащабни задачи, трябва да подкрепим тези производители, които са с висока ефективност. На такива принципи трябва да почива и политиката за развитие на аграрно-промишления комплекс (АПК). Има се предвид, че и големи, и средни, и малки предприятия – всички трябва да са ефективни и моля Минселхознадзор да обърне на това особено внимание.“ – заяви Путин.

Руският президент обърна внимание и на факта, че в момента милиони хектари пасища в страната не се обработват и пустеят. Същите се намират в ръцете на крупни земевладелци, голяма част от които не смятат да се занимават със селско стопанство. Тези пасища, според Путин трябва да се въведат в обработка. Ето и неговото предложение по тази тема:

„Да се изземат пустеещите земи от такива земевладелци, които използват земята не по предназначение и да бъдат продадени на аукциони на хора, които искат и могат да я обработват. Моля правителството до 01.06.2016 година, да подготви конкретни предложения , вкл. проекти и нормативни актове, а депутатите и членовете на Федералното събрание да внесат поправки в законодателството през следващата година и на есенната сесия на Държавната Дума, да се приеме съответния закон, регулиращ този процес. Нужни са ни собствени технологии на производство, съхранение, преработка на селскостопанската продукция, собствен посевен и посадъчен фонд. Това е много важна задача, тъй като в момента сме силно уязвими по тези направления. В решаването на тази задача, трябва да се включат водещите научно-изследователски институти, Руската академия на науките (РАН), а също и бизнеса, който успешно внедрява водещи разработки.“

Путин се върна и на съществен момент от миналогодишното си обръщение, а именно: старта на националната технологична инициатива, с хоризонт на реализация: 15-20 години. По програмата фактически вече се работи, и първите изводи от нея са, че Русия разполага със силни екипи, способни да предложат и реализират новаторски идеи в направления като нанотехнологиите, безпилотните технологии в авиацията, системите за събиране и разпределение на енергия. В тия и други, високотехнологични направления, според него, Русия има шанса първа да пробие на международните пазари още в близките години, но за това трябва да бъдат решени задачите с технологическата модернизация. Необходимо е върху това да се концентрират усилията на Институтите за развитие, чието число надвишава 20. За съжаление, много от тях са се превърнали в сметища за нелегални доходи. Трябва да се изчистят от това, да се оптимизира структурата и механизмите за работа. С тази задача, в момента са се заели Правителството и Централната Банка.

По нататък в изказването си, Путин се спря на темата за ефективното използване на вътрешните спестявания:

„Нека Централната Банка и Правителството да представят предложение за развитие пазара на корпоративните облигации. Трябва да се опрости процедурата по тяхното емитиране и придобиване, а за да е изгодно за инвеститорите гражданите да влагат средства в развитието на реалния вътрешен сектор, предлагам да се освободи от данъци купонния доход от тези облигации, в т.ч. от Данъка върху дохода на физическите лица.“ – заяви руския президент.

Путин не пропусна в обръщението си да засегна и темата за инвестициите в различни проекти и сфери в Русия.

„В промишлеността, в селското стопанство, в транспорта и в жилищното строителство се реализират или подготвят десетки хиляди проекти. Всички те трябва да имат положителен ефект не само за отделни отрасли, но и да доведат до комплексен стимул за развитие на цели територии. Това са преди всичко частни проекти. За да се осъществят бързо и ефективно, трябва да се внесат конкретни изменения в законодателството, да се премахнат административните бариери, да се оказва помощ в развитието на инфраструктурата, което ще помогне за тяхното реализиране и на международните пазари. Част от решението на тези въпроси, са извън рамките на едно ведомство и за това предлагам да се създаде механизъм за съпровождение на значимите и най-важни проекти. С това може да се заеме специален проектен офис. Моля, председателя на Правителството, Д.А.Медведев, да представи предложение по работата на такава структура. Между другото, един от проектите може да стане създаването на крупна компания в сферата на електронната търговия, чрез която руските стоки ще получат възможност да се доставят чрез интернет във всички точки по света, а ние имаме какво да продаваме. Заинтересовани сме от широко, делово сътрудничество с чуждестранните партньори. Приветстваме всички, които дългосрочно инвестират на руския пазар, въпреки трудностите в момента. Високо оценяваме благожелателното им отношение към нашата страна, към тези преимущества, които те виждат тук за развитието на своите начинания. За да можем да открием допълнителни възможности за увеличаване на икономическите връзки на Русия, страната ни участва активно в интеграционните процеси. Вече сме на качествено ново ниво в рамките на Евразийския икономически съюз. Създадено е единно пространство за свободно движение на капитали, стоки и работна сила. Достигната е принципна договореност за комбиниране на евразийската интеграция с китайската инициатива „Икономически пояс на пътя на коприната“. Създадена е зона за свободна търговия с Виетнам. През следващата година в Сочи, ще се проведе среща „Русия – АСЕАН (Асоциация на държавите от Югоизточна Азия)“ и съм уверен, че на тази среща ще изготвим съвместна програма за взаимоизгодно сътрудничество. Предлагам заедно с колегите от Евразийския икономически съюз да започнем консултации с членовете на ШОС (Шанхайската организация за сътрудничество) и АСЕАН, а също с държави, които са в процес на присъединяване към ШОС по формиране на реално икономическо партньорство. Всички тези държави, представляват почти 1/3 от световната икономика по показателя покупателна способност. Едни от първите задачи за решаване пред партньорство от такъв род са: защитата на капиталовложенията, оптимизация движението на стоките през граничните пунктове, съвместно изработване на технически стандарти за продукти от ново технологично поколение, взаимен и открит достъп до капиталовите пазари. Партньорство от подобен вид трябва да се базира на принципите на равноправие и взаимоизгода. За Русия, подобно партньорство ще създаде принципиално нови възможности за увеличаване доставките й в Азиатско – Тихоокеанския регион от продоволствени стоки, енергоресурси, инженерни, образователни, медицински и туристически услуги. Ще ни позволи да играем ръководна роля при формирането на нови, технологични пазари, а също ще свърже Русия с големи търговски потоци.“ – каза Путин.

В обръщението си, руският президент заяви готовност за: продължаване модернизацията на транспортната инфраструктура в страната, за развиване на мощни логистични центрове, като Азовско – Черноморския, Черноморския, Мурманския транспортни възли, съвременни пристанища на Балтика, в Далечния Изток, укрепване системата на междурегионалните авиовръзки, в т.ч. в северните и арктическите територии.

„На следващо заседание на Държавния съвет, детайлно ще разгледаме състоянието на вътрешните водни и речни пътища. Свързващо звено между Европа и АТЕР (Азиатско – Тихоокеанския регион), трябва да стане Северният морски път. За да повишим конкурентноспособността му, имаме намерение да разпространим преференциалния режим, действащ в момента за пристанище Владивосток, и върху стратегическите пристанища в Далечния Изток. За подобна стъпка ни молят и предприемачите, работещи в тези региони. Подемът на този регион за нас е стратегически, национален приоритет. Инвеститорите вече проявяват интерес към новия механизъм на работа, който приложихме, вкл. и към териториите с изпреварващо развитие. Приканвам Правителството да ускори приемането на решения за изравняване енерготарифите на тези региони в Далечния Изток, които съществено надвишават средното равнище за Русия. Моля депутатите, оперативно да разгледат закон за безплатно предоставяне на земи в Далечния Изток. През последните години, значителни ресурси бяха вложени във възстановяването на Хабаровск и Владивосток. Вече са видни и положителните резултати. По същия начин трябва да насочим усилията си и към възстановяване на още един динамичен център в Далечния Изток, какъвто е Комсомолск на Амур. Това е град с легендарна история, със съвременна и високотехнологична промишленост за граждански и военни цели. Градската му и социална структура обаче е в много лошо състояние и по никакъв начин не съответства на неговия потенциал. Поради тази причина, там изпитват трудности по привличането на млади и перспективни специалисти, от които имат нужда предприятията в региона. Трябва да концентрираме всякакви средства за да решим проблемите на този град.“ – заяви Путин.

В своето обръщение, руският президент засегна и темата по възпитанието на бъдещото поколение и демографското състояние в страната.

„Всички ние сме длъжни, независимо от избирателните цикли и текущата конюктура, да съхраним преди всичко нацията, да възпитаме нашите деца и да разкрием техните таланти. Това ще определи впоследствие и нашата бъдеща сила. Искам първо да се спра на демографията. Вече три години подред отбелязваме естествен прираст на населението. Той за сега е незначителен, но важното е, че го има. Съдейки по всички прогнози от близкото минало, ние отдавна трябваше да сме пропаднали в демографската бездна. Всички специалисти от 90-те години, вкл. и тези от ООН, предвиждаха точно такъв сценарий за Русия. Грешни и неверни се оказаха обаче прогнозите им. Този демографски колапс не се състоя, преди всичко заради това, че половината от новородените са втори, трети и последващи деца в семействата. Руските семейства показаха, че искат да отглеждат деца, вярват в тяхното бъдеще и в страната си. В това отношение, те могат да разчитат на помощта на държавата. Следващата година изтича срока на действие на програмата „Майчин капитал“, която до момента обхвана повече от 6,5 милиона руски семейства, в т.ч. семейства от Крим и Севастопол. Ние много добре разбираме, че всички тези наши усилия за сега са недостатъчни да заличат демографската рана от близкото минало. В същото време, разбираме и каква тежест поема бюджета, гарантирайки обезпечаването на средства по тази програма. Даже в началото се питахме дали въобще можем да си позволим такива сериозни разходи. Оказа се, въпреки всички сложности и проблеми, че все пак можем. Смятам, че е необходимо да удължим тази програма още минимум за 2 години. Една от най-важните мерки в демографската политика е развитието на доучилищното образование. За последните 3 години, допълнително бяха открити около 800 000 места в детските градини, които практически обхванаха всички региони на Русия. Особено внимание на този проблем, отдели лично Д.А.Медведев, за което сърдечно му благодаря. Все още, обаче, много семейства се сблъскват с определени трудности, при приемането на децата им в тези учреждения и докато тези проблеми съществуват, ние не можем да считаме задачата за решена. Моля и Правителството и ръководителите на регионите да обърнат на това особено внимание.“ – каза той.

Неминуемо Путин се спря и на състоянието на здравеопазването в страната. В тази насока, той заяви следното:

„Главният резултат от всички наши политики в тази сфера е увеличаване продължителността живота на населението. За последните десет години, тя се е увеличила с 5 години и в 2015 г., по предварителни оценки ще превиши 71 години. Проблемите обаче, които предстои да решаваме в тази сфера са много. От следващата година, руската система на здравеопазване, напълно преминава на застрахователен принцип. Пряко задължение на застрахователните компании, работещи в системата на ОМС (Задължително медицинско застраховане), е да отстояват правата на пациентите, в т.ч. и при необоснован отказ при оказване на безплатна медицинска помощ. В случай, че застрахователна компания не извършва всичко това, тя е ще понесе отговорността си, вкл. до забрана за работа в системата на ОМС. Моля, Правителството да осигури най-строг контрол. Трябва да отбележим, че съществено увеличихме обема на високо-технологичната медицинска помощ. През 2005 година в Русия се извършваха 60 000 високо-технологични операции, а през 2014 година – 715 000. За първи път в историята на Русия, значителен брой такива операции, започнаха да се осъществяват без предварителен запис и дълго чакане, което е успех. Трябва да е ясно, че някои операции са скъпи. Като правило те се осъществяват във водещите федерални медицински центрове и клиники. За финансирането на подобни операции, предлагам да се създаде в системата на Задължителното медицинско застраховане, специална федерална част. Необходимите поправки в законодателството, моля да се приемат още на пролетната сесия в Държавната Дума. Докато се приемат обаче тези решения, не трябва да допускаме хората да страдат, за което е нужно да обезпечим безпроблемно финансиране на високо-технологичната медицинска помощ директно от Федералния Бюджет.

В рамките на националния проект „Здраве“, беше проведено значително преоборудване на Бърза помощ. Закупени бяха голямо количество нови линейки и друга техника. От тогава минаха 10 години и автопарка вече се нуждае от ремонт и обновяване. Тази задача, стои преди всичко пред субектите на Федерацията, които трябва да намерят необходимите резерви. Когато преди 10 години стартирахме реализацията на тази програма, се договорихме, че държавата в момента ще инвестира федерални средства, след което регионите ще поемат отговорност за поддържането й. Това обаче не се случи и е много жалко. Разбирам, че има проблеми, но както много пъти съм казвал, трябва правилно да се определят приоритетите. Не е трябвало да се чака всичко да грохне и да се искат отново средства от Федералния Бюджет. Ние, разбира се ще осигурим тези средства, но това не е по правилата, които договорихме преди 10 години. Моля и правителството и регионите да се върнат към тези договорености и заедно да решат тази задача. Хората все по-често се оплакват, че не им е ясно защо се закриват или обединяват болници, училища, културни и социални центрове и учреждения. Ние постоянно заявяваме, че е необходима реструктуризация на системата, в някои случаи дори доста сериозна, но трябва да се действа много внимателно и да се знае, че за да се достигнат набелязаните показатели, не най-правилният начин е закриването на фелшерско-акушерските пунктове. Недопустимо е, да се принуждават хората да пътуват по 100 километра, за да получат медицинска помощ. Моля ви, много серизоно да се отнесете към този въпрос и изисквам от Правителството до 01.03.2016 година да подготви и приеме методика за оптималното разположение на учрежденията от социалната сфера. Тя трябва да стане задължителна за прилагане в районите и за това трябва да почива на правова основа.“

В решаването на въпроси от рода на грижата за възрастните хора и инвалидите, подкрепа на семействата и децата, трябва да се дава възможност да участват гражданското общество и нестопанските организации (НСО), смята Путин. Според него, много от тях работят качествено и ефективно, с искрена грижа за хората и при тяхната работа има много по-малко бюрократизъм. Руският президен каза:

„По тези въпроси говорих и в края на Гражданския форум на общностите, който се преведе месец ноември. Там предложих и конкретни мерки:

 1. В близко време ще стартира специална грантова президенстка програма в подкрепа на НСО, работещи в малките градове и селата.

 2. За НСО, които са се доказали като безупречни партньори на държавата, ще бъде въведен правов статут „Нестопанска организация, изпълнител на обществено полезни услуги“, ще им бъдат предоставени редица преференции и облекчения. Считам за правилно, поетапно към НСО да се направляват до 10 % от средствата на регионалните и общински социални програми, за да могат НСО да участват в оказване на социална помощ, финансирана с бюджетни средства. В случая, ние нищо не натрапваме, просто моля ръководителите на регионите да отчитат и тези възможности в работата си.“

Специално внимание в своето обръщение, Путин отдели на учениците и тяхното обучение, както и на форумите за професионална подготвка на бъдещите кадри. Той каза:

„Тази година, на 1 септември, както знаете, проведохме среща в Центъра за надарени деца „СИРИУС“– гр. Сочи. Имаме наистина много интересни и целеустремени деца и младежи. Трябва да направим всичко възможно, днешните ученици да получат отлично образование, да им осигурим условия за творчески занимания, за избор на професия, която им е по душа и така да се реализират достойно в Обществото. Независимо от това къде живеят и какви са възможностите на родителите им, децата трябва да имат равна възможност за успешен старт в живота.

С всяка изминала година, в Русия расте числото на учениците. В близките 10 години, ще бъдат с 3,5 милиона повече. Това е много добре, но въпросът е този ръст да не е за сметка на  качеството и условията на обучение. За да може, достигнатото днес равнище да продължи да се повишава, в училищата са необходими допълнителни места. По моя заповед, Правителството, заедно с регионите е подготвило конкретен план за действие в това направление. Приети са решения и още следващата година, за сметка на федерални средства, ще се извърши ремонт, реконструкция и строителство на нови училища. Общият размер на тези средства достига до 50 милиарда рубли. Предлагам, тези въпроси да се разгледат и по-задълбочено, защото за добро образование не е достатъчно да има само комфортни сгради. Нужна е професионална и мотивирана работа от страна на учителите, нови водещи обучаващи технологии и разбира се, възможности за творчески занимания, спорт, допълнително образование. Трябва да вземем най-доброто от това, което беше навремето в „Дворците на пионерите“, от кръжоците „Млад техник“ и т.н. Работата трябва да се построи така, че да е на принципно нова и съвременна основа, с участие на бизнеса, висшите учебни заведения и университетите. Тук е мястото да обележа такъв положителен факт, какъвто е ръста на интерес от страна на младежите към инженерните и технически професии, към професиите на бъдещето. За последните 2 години, участниците в конкурса в инженерните вузове се е увеличил почти 2 пъти. През 2019 година, в град Казан ще се проведе Международен турнир за професионално майсторство. Русия, първа в света започна да провежда такива съревнования за деца от 10 до 17 години. Важно е, всички тези турнири да послужат за ориентир на учениците, за тези които избират своята професия. Длъжни сме да сформираме цяла система от национални съревнования за бъдещи работни кадри. Предлагам да наречем тази система „Млади професионалисти“. Ролята на руското училище, допълнителното и професионалното образование, подкрепата на детското творчество, трябва да се ориентират към бъдещето на страната ни, към интересите както на младите хора, така и към нуждите на икономиката като цяло, имайки предвид перспективите за нейното развитие. На сегашните младежи им предстои да се сблъскат с много по-сложни задачи, които те трябва да решат така, че да бъдем първи. Да бъдат не само успели в професията си, но да бъдат преди всичко добри хора, с устойчива духовна и нравствена упора.“

Своето годишно обръщение към Федералното Събрани, Путин завърши по следния начин:

„Пред нас неведнъж е стоял въпросът за принципиалния и съдбоносен избор на път за бъдещото ни развитие. На такъв кръстопът ние се озовахме през 2014 година, когато Крим и Севастопол се върнаха в състава на Руската Федерация. Русия се прояви като силна и самостоятелна държава, с хилядолетна история и велики традиции, като нация, която е обединена около общи ценности и общи цели. Така уверено ние действаме и сега, когато Русия води открита, подчертавам, открита борба с международния тероризъм. Ние вземаме решения и ги реализираме в живота, осъзнавайки че единствено сами можем да се справим със задачите, стоящи пред нас, но обезателно заедно.

Ще цитирам думите на един много известен човек, който е бил далеко от политиката, Д.И.Менделеев, написани преди 100 години: „Разделени, нас много бързо ще ни унищожат. Силата ни е в единството, войнския ни характер, в благодушната ни любов към семейството, увеличаваща прираста на народа, в естествения ръст на вътрешното ни богатство и миролюбие.“

Забележителни думи, адресирани точно към настоящето ни. Не трябва да забравяме обаче, че Русия в момента е част от глобален свят, който главоломно се променя. Ние добре разбираме трудностите, мащаба на съществуващите проблеми, които са както външни, така и вътрешни. На пътя на всяко развитие, винаги има трудности и препятствия. Ние ще отговорим достойно на всички предизвикателства, ще действаме творчески и резултативно, в името на общото ни благоденствие и в името на Русия. Ние ще вървим напред заедно и заедно обезателно ще постигнем успех !

            Благодаря ви !“

След края на обръщението, прозвуча държавният химн на Руската Федерация, при което всички участници и гости се изправиха на крака, а след неговия край, всички ръкопляскаха.

 

За News Front България Алексей Политкор

декември 2015 година

 

Тагове: ; ; ;