Президентът на Русия Владимир Путин, завършвайки обръщението си към Федералното събрание, прочете цитат от Дмитрий Менделеев за важността на единството на нацията.

“Пред нас нееднократно е стоял съдбоносен избор за по-нататъшното ни развитие. Ние преминахме поредния рубеж през 2014  година, когато Крим и Севастопол се присъединиха към Русия. Русия заяви за себе си с пълен глас като силна държава”, — заяви Путин.

“Ще цитирам думите на Дмитрий Менделеев, които бяха казани преди 100 години. “Ако сме разбити, ще ни унищожат веднага. Нашата сила е в единството на войнството, благодушната семейственост, нарастващия прираст на народа и в етествения ръст на вътрешното ни богатство и миролюбие”, — завърши цитата Путин.

Nwes Front България