Фонд Сорос, основан от финансиста Джордж Сорос, е нежелана организация. Така постанови Главната прокуратура на Русия, според която Фондът е заплаха за сигурността на държавата. Главната прокуратура призна за нежелани на територията на Русия чуждите организации – фондовете “Отворено общество” и “Съдействие”, учредени от Сорос. Както отбеляза Главната прокуратура на Русия, при проверката е установено, че дейността на организациите “представляват заплаха за конституционния ред на Руската Федерация и сигурността на държавата”.

Българска редакция News Front