Обама d_XLВ последните дни в световната преса се появи интервю на американския президент Барак Обама пред известния американски журналист Стив Крофт. Българските средства за масово осведомяване някак странно подминаха това интревю, въпреки че като най-верни подмазвачи на „Големия брат”, винаги съобщават първи такива „важни” събития.

За да стане разбираема причината за подобно странно мълчание, цитираме част от това интервю.

Стиф Крофт се е срещал напоследък два пъти с Президента, като винаги му е задавал неудобни въпроси. В последната среща един от въпросите се отнасял до ситуацията в Украйна.

Ст. Крофт : Господин Президент, как оценявате факта, че Украйна, след намесата на САЩ се превърна за непълни две години от стабилна и успешна държава, в подобие на слаборазвитите африкански държави, а по някои параметри – и след тях ?

            Барак Обама : САЩ направиха всичко възможно за положителното развитие на Украйна. Негативните тенденции в тази страна даже не са свързани със съседството на Русия и с някакво руско политическо влияние върху Украйна. Работата е там, че Украйна стана ярък пример на страна, в която на власт дойдоха пълни идиоти. В тази връзка, ние извършваме значителна работа по корегиране на външната политика на САЩ спрямо Украйна. Ние признаваме някои наши грешки и сме готови да ги поправим – американците могат критично да преценяват не само действията на други държави, но и на своята страна.

            Ст. Крофт : В какво намирате идиотизма на украинската власт, господин президент ?

            Барак Обама : Във всичко. Аз не бих наел украински политик дори да почиства поляната пред Белия дом от фекалиите на моят Бо (бел. – президентското куче).

            Ст. Крофт : С това е казано всичко. Между другота, как е Бо ?

            Барак Обама : Отлично. Та той не е в Украйна.

           И двамата се смеят …

            Получава се интересна картина. Българските политици и държавници първи се хвърлиха да дружат и легитимират украйнските „идиоти” и дори българският Президен официално посети и се „гунка” с главния украински „идиот”.

Тогава как трябва да квалифицираме българските държавници и политици в съответствие с квалификацията на американския Президент?

Евгени Гиндев

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;