В дните от 5 до 9 ноември 2015 година в  Севастопол и Ялта се състоя фестивал на народната култура
» Български срещи», който поставя началото на приятелските връзки между Крим и България.
7
Председателят на Регионалната българска национално-културна автономия в Крим » Паисий Хиляндарский», Иван Абажер отбеляза, че « Български срещи» прокарва път за възраждането на българската култура в Крим.
» Тази година форматът на фестивала се разшири от култура до форум. Първия ден на фестивала ( 5 ноември)
беше проведен молебен посветен на началото на дружеските отношения между българите в другите страни.
Състоя се и форум с учатието на представители от Украйна, България и Русия»
Такива мероприятия дават нов живот на културата и отношенията между хората, като носят не само култорологичен, но и дипломатичен характер.
За да знаем повече за Крим и за нашите сънародници  живеещи там, българската редакция на News Front ще потърси контакт с българската общност.

 

 

Тагове: ; ; ;